Všeobecné obchodní podmínky

1. Předmět všeobecných podmínek

Pivní lázně vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb klientům, upravující a vymezující jejich práva a povinnosti.

2. Objednávání služeb

2.1 Na webových stránkách Pivní lázně vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb klientům, upravující a vymezující jejich práva a povinnosti.

2.2 Osobní objednání služeb na recepci Osobní objednávku je možné provést přímo na recepci lázní v provozní době. Pokud je objednávka realizovaná osobně, považuje se za platnou až ve chvíli, kdy dojde k její úplné úhradě.

3. Potvrzení objednávky

Po uhrazení objednávky obdrží klient voucher, který slouží jako doklad úspěšného objednání služeb. Pokud klient uhradí cenu objednávky v hotovosti, či platební kartou na recepci lázní, obdrží voucher v tištěné podobě. Pokud provede úhradu elektronicky na stránkách www.beer-baths.ml,​ je mu potvrzení objednávky odesláno na emailovou schránku, kterou klient uvedl v průběhu objednání služeb.

4. Pravidla procedury

Klienti jsou povinni dostavit se na proceduru nejpozději 10 minut před jejím začátkem. V případě pozdního příchodu nemají klienti nárok na prodloužení délky procedury ani na finanční kompenzaci.

Před započetím procedury je klient povinen předložit personálu recepce pivních lázní voucher, kterým prokáže objednání a uhrazení objednaných služeb. Voucher může být předložen buď papírově nebo v elektronické podobě (např. na telefonu nebo tabletu).

Klienti se zavazují dbát instrukcí personálu pivních lázní a to zejména instrukcí, týkajících se bezpečnosti v průběhu pivní koupele a odpočinku v relaxační místnosti.

V průběhu pivní lázně je zakázáno:

  • kouřit, užívat drog a rozdělávat oheň;
  • pohybovat se mimo vymezený prostor, samostatně obsluhovat elektrická kamna;
  • realizovat aktivity znamenající ohrožení na zdraví či životě jak svém tak osob pohybujících se v prostoru pivních lázní;
  • manipulovat, přesouvat či jinak poškozovat vnitřní zařízení pivních lázní;
  • odnášet věci spadající do vnitřního zařízení a majetku Pivních Lázní;
  • vstupovat do prostor technického zázemí a technologií;

5. Povinnosti klienta

Klienti mají právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle uhrazené objednávky.

Klienti mají povinnost dodržovat stanovený program procedury a dodržovat pravidla procedury, stanovené v těchto VOP.

Dokončením rezervace klient potvrzuje, že je mu více než 18 let, jeho uvedené informace jsou pravdivé a souhlasí s tím, že budou použity pro další zpracování provozovatele pivních lázní. Klient je povinen na vyžádání provozovatele prokázat před začátkem procedury svůj věk, a to prostřednictvím OP, ŘP, Pasu, či jiného průkazu totožnosti.

V případě nadměrného znečištění prostor je klient povinen uhradit náklady na úklid a sanaci prostor v částce 1000 kč.

6. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen s dostatečným předstihem informovat klienta o případných změnách v objednávce.

Klient má právo na stornování objednávky, nejpozději však 48 hodin před plánovaným termínem objednané procedury. V tomto případě má klient právo na vrácení 100% již uhrazené ceny.

Rezervaci je možné zrušit volnou e-mailovou formou na adrese info@beer-baths.ml. Na telefonické zrušení nebude brán zřetel.

7. Zdravotní rizika a doporučení

Osobám s vysokým krevním tlakem, po operacích srdce, těhotné ženy od 3 měsíců těhotenství je doporučeno konzultovat návštěvu lázní se svým lékařem.

8. Závěrečná ustanovení

Společnost Business Dragons s.r.o. má právo Všeobecné obchodní podmínky měnit a aktualizovat. Aktuální podoba VOP je vždy zveřejněna na webových stránkách www.beer-baths.com.
Danke für Ihr Interesse

Füllen Sie das Formular aus, unser Manager wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen

Danke für Ihr Interesse

Füllen Sie das Formular aus, unser Manager wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen

Danke für Ihr Interesse

Füllen Sie das Formular aus, unser Manager wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen

Vielen Dank

Ihre Anfrage wurde erhalten! Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.